Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Noble Fund Africa and Frontier II PLN 2015-03-27 54,25
Open Life - Noble Fund Akcji II PLN 2015-03-27 128,17
Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek II PLN 2015-03-27 88,39
Open Life - Noble Fund Mieszany II PLN 2015-03-27 146,44
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2015-03-27 101,41
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2015-03-27 571,83
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2015-03-27 681,37
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2015-03-27 148,09
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2015-03-27 490,71
Open Life - ALTUS - Aktywnego Zarządzania PLN 2015-03-27 113,05
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-03-27 114,85
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2015-03-27 134,48
Open Life - ALTUS Subfundusz Short PLN 2015-03-27 96,02
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-03-27 34,77
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-03-27 42,59
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PLN 2015-03-27 58,65
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2015-03-27 21,17
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-27 31,38
Open Life - AXA Akcji PLN 2015-03-27 119,51
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2015-03-27 119,68
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2015-03-27 117,13
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2015-03-27 117,72
Open Life - AXA Obligacji PLN 2015-03-27 131,19
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-27 122,40
Open Life - Franklin European Dividend Fund PLN 2015-03-27 11,34
  • Strona 1 z 17 (414 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.