Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Noble Fund Africa and Frontier II PLN 2015-04-14 57,21
Open Life - Noble Fund Akcji II PLN 2015-04-14 130,35
Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek II PLN 2015-04-14 89,48
Open Life - Noble Fund Mieszany II PLN 2015-04-14 147,25
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2015-04-14 103,55
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2015-04-14 578,29
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2015-04-14 713,21
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2015-04-14 148,29
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2015-04-14 496,09
Open Life - ALTUS - Aktywnego Zarządzania PLN 2015-04-14 114,62
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-04-14 115,07
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2015-04-14 134,62
Open Life - ALTUS Subfundusz Short PLN 2015-04-14 94,28
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-04-14 35,49
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-04-14 42,63
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PLN 2015-04-14 58,78
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2015-04-14 21,19
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-14 31,66
Open Life - AXA Akcji PLN 2015-04-14 122,29
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2015-04-14 123,14
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2015-04-14 118,30
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2015-04-14 117,88
Open Life - AXA Obligacji PLN 2015-04-14 131,41
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-14 123,36
Open Life - Franklin European Dividend Fund PLN 2015-04-14 11,78
  • Strona 1 z 17 (423 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.