Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2015-01-23 96,74
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2015-01-23 560,74
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2015-01-23 628,57
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2015-01-23 147,35
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2015-01-23 480,71
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-01-23 113,37
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2015-01-23 131,88
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-01-23 33,49
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-01-23 52,06
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2015-01-23 21,21
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-23 31,12
Open Life - AXA Akcji PLN 2015-01-23 118,87
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2015-01-23 116,58
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2015-01-23 117,46
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2015-01-23 117,15
Open Life - AXA Obligacji PLN 2015-01-23 131,65
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-23 122,67
Open Life - Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN 2015-01-23 15,19
Open Life - Franklin India Fund PLN 2015-01-23 16,98
Open Life - Franklin U.S. Opportunities Fund PLN 2015-01-23 21,23
Open Life - Idea Akcji PLN 2012-08-21 99,47
Open Life - Idea Obligacji PLN 2012-08-21 271,97
Open Life - Idea Ochrony Kapitału PLN 2014-02-20 160,37
Open Life - Idea Rynków Wschodzących PLN 2012-08-21 75,91
Open Life - Idea Stabilnego Wzrostu PLN 2012-08-21 160,85
  • Strona 1 z 16 (391 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.