Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2014-12-17 94,34
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2014-12-17 549,42
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2014-12-17 575,95
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2014-12-17 146,77
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2014-12-17 467,78
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2014-12-17 113,12
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2014-12-17 130,60
Open Life - Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-12-17 32,54
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-12-17 41,65
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2014-12-17 20,80
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-17 30,42
Open Life - AXA Akcji PLN 2014-12-17 114,41
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2014-12-17 114,60
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2014-12-17 114,18
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2014-12-17 116,71
Open Life - AXA Obligacji PLN 2014-12-17 129,43
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-17 119,60
Open Life - Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN 2014-12-17 14,87
Open Life - Franklin India Fund PLN 2014-12-17 14,76
Open Life - Franklin U.S. Opportunities Fund PLN 2014-12-17 20,60
Open Life - Idea Akcji PLN 2012-08-21 99,47
Open Life - Idea Obligacji PLN 2012-08-21 271,97
Open Life - Idea Ochrony Kapitału PLN 2014-02-20 160,37
Open Life - Idea Rynków Wschodzących PLN 2012-08-21 75,91
Open Life - Idea Stabilnego Wzrostu PLN 2012-08-21 160,85
  • Strona 1 z 16 (390 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.