Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Noble Fund Africa and Frontier II PLN 2015-05-20 57,15
Open Life - Noble Fund Akcji II PLN 2015-05-20 136,29
Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek II PLN 2015-05-20 93,61
Open Life - Noble Fund Mieszany II PLN 2015-05-20 149,25
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-20 106,64
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2015-05-20 574,90
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2015-05-20 704,36
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2015-05-20 148,11
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2015-05-20 497,33
Open Life - ALTUS - Aktywnego Zarządzania PLN 2015-05-20 116,52
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-05-20 113,64
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2015-05-20 136,35
Open Life - ALTUS Subfundusz Short PLN 2015-05-20 91,08
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-20 36,37
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-20 44,46
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PLN 2015-05-20 58,77
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2015-05-20 20,83
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-20 31,50
Open Life - AXA Akcji PLN 2015-05-20 123,74
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2015-05-20 125,61
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2015-05-20 117,42
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2015-05-20 117,91
Open Life - AXA Obligacji PLN 2015-05-20 129,73
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-20 122,59
Open Life - Franklin European Dividend Fund PLN 2015-05-20 11,81
  • Strona 1 z 17 (423 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.