Notowania

Powrót do: Notowania

Aby zobaczyć szczegółowe notowania w interesującym Państwa przedziale czasu, proszę wybrać z poniższych:

Nazwa Partnera Open Life TU Życie S.A.

Nazwa Ubezpieczenia

Nazwa Funduszu Szczegóły Waluta Data wyceny WUJ
Open Life - Noble Fund Africa and Frontier II PLN 2015-02-24 55,35
Open Life - Noble Fund Akcji II PLN 2015-02-24 124,92
Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek II PLN 2015-02-24 85,84
Open Life - Noble Fund Mieszany II PLN 2015-02-24 145,33
Open Life - Allianz Akcji Plus PLN 2015-02-24 99,32
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN PLN 2015-02-24 569,53
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN PLN 2015-02-24 665,92
Open Life - Allianz Pieniężny PLN 2015-02-24 147,84
Open Life - Allianz US High Yield - PLN PLN 2015-02-24 489,65
Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-02-24 114,07
Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2015-02-24 133,13
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-02-24 34,33
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-02-24 46,73
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PLN 2015-02-24 21,15
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-02-24 31,28
Open Life - AXA Akcji PLN 2015-02-24 119,76
Open Life - AXA Akcji 'Big Players' PLN 2015-02-24 117,61
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego PLN 2015-02-24 117,41
Open Life - AXA Lokacyjny PLN 2015-02-24 117,41
Open Life - AXA Obligacji PLN 2015-02-24 131,13
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu PLN 2015-02-24 122,55
Open Life - Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN 2015-02-24 15,43
Open Life - Franklin India Fund PLN 2015-02-24 16,58
Open Life - Franklin U.S. Opportunities Fund PLN 2015-02-24 22,38
Open Life - Idea Akcji PLN 2012-08-21 99,47
  • Strona 1 z 17 (402 ogółem)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.